نسل جدید نمایشگرهای rear projection

نسل جدید نمایشگرهای rear projection

نسل جدید نمایشگرهای rear projection

ازآنجا که محدودیت فضا همواره یکی از دغدغه های مدیران و کاربران در مراکز کنترل می باشد کمپانی eyevis با تولید نمایشگرهای RearProjection از نسل Slim توانسته کمترین فضای ممکن را در یک مرکز کنترل به نمایشگر اختصاص دهد.

 

پاسخ دهید