کاربرد MATRIX IP در VideoWall

کاربرد MATRIX IP در VideoWall

کاربرد MATRIX IP در VideoWall

این تجهیزات با حداقل پورتهای گرافیکی 4 یا 8 توانایی اتصال به Video Wall های ادارات به گونه ای که می توانند استریم های ویدئوئی از تجهیزاتی نظیر انکودرها و دوربینهای تحت شبکه را فراخوانی و بر روی صفحه نمایش یکپارچه ( ویدئو وال ) نمایش دهند در تجهیزات به روز فرمتهای MPEG4 ، H.264 و H.265 قابل بازیابی و نمایش خواهند بود از دیگر مشخصه های شاخص این تجهیزات می توان قابلیت های ماجولار بودن را ذکر نمود که تعداد استریمهای هم زمان نمایش بر روی تعداد بیشتری از موارد نمایش را ذکر نمود.