کاربرد MATRIX IP در VideoWall
نوشته

کاربرد MATRIX IP در VideoWall

کاربرد MATRIX IP در VideoWall این تجهیزات با حداقل پورتهای گرافیکی 4 یا 8 توانایی اتصال به Video Wall های ادارات به گونه ای که می توانند استریم های ویدئوئی از تجهیزاتی نظیر انکودرها و دوربینهای تحت شبکه را فراخوانی و بر روی صفحه نمایش یکپارچه ( ویدئو وال ) نمایش دهند در تجهیزات به...