میز لمسی eyevis محصولی خاص برای مراکز حساس
نوشته

میز لمسی eyevis محصولی خاص برای مراکز حساس

از آنجا که کمپانی eyevis تمرکز خود را بر پوشش نیازهای کاربران خود نهاده و در این میان اتاقهای فکر و تصمیم گیری در مراکز حساس نیازمند تجهیز به ابزار های روز می باشد لذا استفاده از فن آوری میز لمسی جهت دسترسی سریع به فایل ها و مدارک دیجیتال می بایست مدنظر مدیران مجموعه...