اهداف قابل دسترس در مراکز کنترل با توجه به قابلیت های ویدئووال eyevis
نوشته

اهداف قابل دسترس در مراکز کنترل با توجه به قابلیت های ویدئووال eyevis

اهداف قابل دسترس در مراکز کنترل با توجه به قابلیت های ویدئووال eyevis با توجه به تعریف، ویدئووال به عنوان یک راهکار جامع مشتمل بر نمایشگرهای صنعتی(24/7)، سخت افزار کنترلر گرافیکی و نرم افزار مدیریت ویدئو وال ، می تواند با قابلیت نمایش، مدیریت و دسته بندی منابع تصویری، بسته به نوع فعالیت در...

بر سپتامبر 11, 2017ژانویه 20, 2018توسط